הרחבה על תוכנית "שלושת השלבים"

*שימו לב שהתיאור להלן הוא הצעה לשימוש בקרב מוסדות לנוער בסיכון.

התלמידות מדורגות בשלבים על פי התנהגותן, והשלב מקנה זכויות והטבות מסוימות ובכך יוצרת מוטיבציה להתקדם בשלבים,

השיטה מבוססת על הגישה הביהביוריסטית (התנהגותית) ומשתמשת בעקרונות הלמידה, האופרנטית (מפעילה) והקלאסית, לטיפול בבעיות משמעת.

לפי השקפה זו, הטיפול בבעיות התנהגות מבוסס על חיזוק של הרגלים רצויים ומקובלים והכחדת התנהגויות בלתי רצויות. תפיסה זו מניחה כי על הטיפול להתמקד בהתנהגות עצמה, "כאן ועכשיו", ואין כל צורך בבחינת הסיבות להתנהגות, שמקורן ברקע קודם של התלמיד.

פיתחנו מערכת חינוכית וטכנולוגית המאפשרת למדוד ולנתח ערכים חינוכיים והתנהגותיים, ובנוסף מציבה דרך חינוכית המבוססת על קהילתיות, שיתופיות  ואחריות אישית לשיפור המדדים.

דוגמות לערכים שבית הספר יכול להציב לעצמו: סובלנות לשונה והאחר, התמדה והשקעה, שותפות בכיתה, מעורבות חברתית ואזרחית, מסוגלות, עניין בלמידה, מנהיגות ועוד.

האולפנה הקימה צוות חשיבה שבחן תוכניות לעיצוב התנהגות וגיבש במשך הזמן את תוכנית שלושת השלבים, שבה כל תלמיד יכול להיות באחד משלושה שלבים לפי מצבו העכשווי וללא קשר לעברו:

  1. שלב המוגנות (צבע אדום), בו עיקר המאמץ לתת לתלמידים תחושה ביטחון ומוגנות.
  2. שלב השייכות (צבע צהוב), בו התלמידים יוצרים אמון בסביבתם ויוצרים קשרים חברתיים חיוביים.
  3. שלב המשמעות (צבע ירוק), בו התלמידים צומחים מבחינה אישית, יוזמים ומקבלים אחריות ומקבלים הטבות נוספות כגון יציאה בחמישי, דמי כיס מוגדלים, ימי כיף ועוד.

המיזם הטכנולוגי משלים את הרעיון החינוכי המעביר את האחריות לתלמיד ונותן כלי ארגוני למנהל ולצוות על מנת לשרטט את הדרך ולבחור יעדים חינוכיים לבית הספר.

כל איש צוות בקלות ובמהירות מדווח מה שעיניו רואות, המערכת מחשבת נתונים לפי פרמטרים שנקבעו על ידי הצוות החינוכי, מציגה מידע וחתכים שונים ומאפשרת לנתח את המידע הרב ובכך התוכנה מאפשרת להתפנות ולהתעסק בחינוך.

במערכת יש גם נקודות חיוביות כמו פידבק, שבו המורה בכל שבוע יכול להעריך את התלמיד ולתת נקודת בונוס נוספת וכן נקודת אור על מעשה טוב ועוד.

ישנה שקיפות מוחלטת עם התלמידים וההורים וכל נקודה שהתלמיד מקבל הוא יכול לראות על מה קיבל נקודה, בדרך זו הורדנו מתחים וכעסים, המורה לא נמצא בתפקיד השוטר הרע, המורה מחפש את טובת התלמיד. התלמיד מודע למצבו מרגיש משמעותי ונראה, ומכאן יכול להמשיך לבנות את עצמו ויכול גם למלא משוב עצמי. גם ההורים משותפים באפליקציה וכל הורה יודע באיזה שלב ילדיו ויכול להשפיע בנקודות בונוס על התנהגות בבית, המנהל יכול לבצע ניתוחים שונים על הנקודות שצריכות חיזוק ברמה של תלמיד, כיתה ובית הספר.